Mitä eroa on logolla ja liikemerkillä?

Logo, Oppiminen, Palvelut, Visuaalinen suunnittelu

Logo ja liikemerkki menevät usein sekaisin, koska peruskoulussa olemme tottuneet käsittelemään kaikkia yritysten kuvallisia tunnusmerkkejä logoina. Tieto logon tarkemmasta rakenteesta on oleellista silloin, jos hinnoittelu perustuu eri elementtien luomiseen. Onneksi Taitaalla näin ei ole, mutta lue alta, mistä sinua todellisuudessa laskutetaan, jos laskustasi löytyy erittely liikemerkin teosta.

Vasemmassa yläkulmassa Taitaan liikemerkki, jonka vieressä tekstilogo Taitaa. Alapuolella Taitaa tekstilogo, jonka alla tunnuslause taidot näkyväksi. Vieressä Taitaan logon ja liikemerkin yhdistelmä.
Esimerkit liikemerkistä ja logosta sekä niiden ja logon ja tunnuslauseen yhdistelmästä.

Logolla tarkoitetaan yrityksen, yhdistyksen tai tuotteen kirjoitusasua. Kreikan kielessä logos tarkoittaakin sanaa, järkeä, periaatetta. Taitaan logo on selkeä kirjoitusasu yrityksen nimestä, jonka alle voidaan sijoittaa tunnuslause “Taidot näkyväksi”. 

Liikemerkillä puolestaan tarkoitetaan kuvallista symbolia. Taitaan symbolissa yhdistyvät yrityksen nimen keskeisimmät kirjaimet, joista syntyy myös mielikuva maalitelasta. Taitaan liikemerkkiä käytetään vain erillisenä symbolina logosta, mutta ne voisivat liittyä myös erottamattomasti toisiinsa, kuten esimerkiksi Tikkurilalla. Pieni liikemerkki toimii joissain yhteyksissä logoa paremmin, jonka vuoksi yritykseni käyttää kahdenlaista tunnistetta.

Tikkurila Oyj logo
Esimerkkikuva logon ja liikemerkin yhdistelmästä. Kuvan omistus Tikkurila Oyj – Tikkurila.fi

Tarvitsenko molemmat: logon ja liikemerkin?

Logo on yrityksen tärkein tunnus, mutta logon ja liikemerkin yhdistelmä ei ole edellytys hyvälle tunnistettavuudelle. Liikemerkin hyödyntäminen on perusteltua esimerkiksi silloin, jos yrityksellä on paljon tuotteita joiden tunnistettavuuden kannalta liikemerkki on tärkeä elementti.

Logo jää ihmisten mieleen liikemerkkiä helpommin. Yksittäisen liikemerkin tunnistettavuus vaatii lukuisia toistoja, jotta se yhdistyy mielikuvissa yritykseen. Esimerkiksi irrottaessa Tikkurilan liikemerkkinä käytetty kruunu-ikoni yksittäiseksi symboliksi on mielikuvan syntyminen suosittuun maalivalmistajaan vaikeaa. Siitäkin huolimatta, että olet nähnyt liikemerkin tuotteiden yhteydessä useita kertoja. 

Tikkurilan logon kruunu heijastuneena seinälle
Tikkurila Oyj:n liikemerkkinä oleva kruunu sijoitettuna erilleen logosta.

Milloin logon ja liikemerkin erosta kannattaa olla tietoinen?

Logon ja liikemerkin ero on keskeistä ainoastaan silloin, jos olet tilaamassa toiminnallessa tunnusta, koska toisinaan logosuunnittelun hinnoittelu voidaan erotella kolmeen kategoriaan: Logoon, liikemerkkiin ja yhdistelmälogoon. Suunnittelun hinta voi yllättää positiivisesti, mutta mielikuva siitä, mitä olet saamassa tilatessasi logoa voikin tulla yllätyksenä.

Taitaa ei erottele logosuunnittelussaan logoa ja liikemerkkiä toisistaan vaan suunnittelussa huomioidaan aina tuote- ja palvelukokonaisuudet, jolloin samalla hintaa saa vaikka molemmat. Logo tulee olemaan toimintasi kasvot, joten siihen kannattaa panostaa.

Voit tutustua tarkemmin logosuunnittelun palveluihin tästä.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.